تبریز، میدان جهاد (نصف راه) - خیابان ورزش- پردیس تبریز دانشگاه شهید مدنی آذربایجان (گروه فیزیک)

 

تلفن: 34327500-041  داخلی 2155 و 09369246884

پست الکترونیک: 3rdTTP@azaruniv.edu


تماس با :
موضوع نامه :
نام و نام خانوادگی :
ایمیل شما:
عدد تصویر:
نظر شما:

پوستر همایش
Powered by: Sahand CMS