هزینه شرکت در این کارگاه (شامل حق ثبت نام، ناهار، پذیرایی) مبلغ 2،000،000 ریال برای دانشجویان و مبلغ 2،500،000 ریال برای سایر افزاد می باشد.

هزینه اسکان (به همراه صبحانه) برای متقاضیان هز شب، هر نفر حدوداً 500،000 ریال می باشد.

با توجه به محدودیت در پذیرش نفرات، اولویت با افرادیست که زودتر ثبت نام کرده اند.

پوستر همایش
Powered by: Sahand CMS